CHO VAY TÍN CHẤP LÀ GÌ ?

Cho vay tín chấp là một trong những hình thức tài chính sinh lời mà hiện nay nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính áp dụng phổ biến cho khách hàng đi vay.

cho vay tín chấp

Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cho vay tín chấp không cần yêu cầu mức tài sản thế chấp mà dựa hoàn toàn vào uy tín cá nhân khách hàng và công ty khách hàng đang công tác. Các uy tín này được đánh giá qua hai chiêu chí sau:

Thứ nhất, đối với công ty, uy tín thể hiện qua việc công ty khách hàng hiện có đang hoạt động hay không; có thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ theo quy định của Pháp luật Nhà nước hay không; Công ty có đảm bảo đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho công nhân viên hay không… Tuy nhiên, các ngân hàng và tổ chức tài chính cho vay tín chấp không yêu cầu Công ty phải đứng ra bảo lãnh cho khách hàng.

Thứ hai, đối với khách hàng, uy tín cá nhân thể hiện thông qua chức vụ công tác, thu nhập, nơi sinh sống có ổn định hay không. Mục đích của khách hàng khi vay tín chấp là cho mục đích tiêu dùng hay trả nợ, công việc khách hàng đang làm có khả năng trả nợ hoặc thanh toán đúng hạn cho ngân hàng và các tổ chức tài chính cho vay hay không, v.v…Theo đó, ngân hàng và tổ chức tài chính không cần khách hàng phải thế chấp bất kì loại hình tài sản nào.

Một khoản vay tín chấp thường dao động từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng tùy thuộc vào mức thu nhập hằng tháng của khách hàng và thời gian vay linh hoạt từ 12 tháng đến 60 tháng.

Lưu ý, các tổ chức tài chính cho vay tín chấp có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu của tất vả khách hàng nộp hồ sơ xin vay từ Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam, viết tắt là CIC (Credit Information Center). Trong trường hợp nếu khách hàng đã từng thanh toán chậm hoặc có nợ xấu tại bất kì ngân hàng nào trước đây, hồ sơ vay tín chấp sẽ bị từ chối. Ngược lại, nếu khách hàng có lịch sử thanh toán đúng hạn hoặc một điểm tín dụng CIC tốt thì sẽ có quyền lợi được cho vay tín chấp với số tiền vay và lãi suất ưu đãi hơn.

Hiện nay, ngân hàng và các tổ chức tài chính tư nhân cho vay tín chấp theo các hình thức sau:

  1. Vay tín chấp theo lương
  2. Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ
  3. Vay tính chất theo thẻ tín dụng
Click here: Vay theo sim viettel

Tùy vào hình thức cho vay tín chấp mà ngân hàng và tổ chức tài chính tư nhân cung cấp sẽ có những điều kiện đồi với khách hàng và yêu cầu hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện cần chung là khách hàng là công dân Việt Nam trên 21 tuổi có CMND kèm theo và đảm bảo đang có một công việc với thu nhập tương đối ổn định.

--------

Xem thêm: Các ngân hàng cho vay tín chấp nhanh lãi suất thấp