ĐỐI TƯỢNG CHO VAY TÀI CHÍNH LÀ AI

Bạn đã từng tìm hiểu về hoạt động cho vay tài chính và cũng có thể bạn đã từng được biết một số đối tượng được cho vay tài chính theo quy định của các ngân hàng hay công ty tài chính. Thế nhưng liệu nhóm đối tượng đó đã đúng chưa? Bạn hãy so sánh với nhóm đối tượng cho vay tài chính được quy định bởi pháp luật qua bài viết này.
Quy định về đối tượng được hoạt động cho vay tài chính và đối tượng được phép cho vay tài chính được quy định tại Bộ Luật Dân Sự năm 2015 và thông tư 39 của ngân hàng nhà nước ban hành nhằm hướng dẫn quy định này.

doi tuong cho vay tai chinh

 Đối tượng cho vay tài chính gồm những ai?

Đối tượng được thành lập và hoạt động cho vay tài chính
Những đối tượng sau là tổ chức được pháp luật quy định cho phép thành lập và hoạt động cho vay tài chính cũng như hoạt động như một tổ chức tín dụng gồm có:

  • Ngân hàng thương mại: ngân hàng hoạt động vì mục đích lợi nhuận, được pháp luật thừa nhận tư cách pháp nhân.
  • Ngân hàng hợp tác xã: ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có vốn của nhà nước.

 

ngan hang duoc phep cho vay tai chinh

Tổ chức là ngân hàng được phép hoạt động cho vay tài chính

  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: tổ chức được đăng ký thành lập có nguồn quỹ tín dụng được pháp luật thừa nhận nhưng tư cách pháp nhân không phải ngân hàng.
  • Tổ chức tài chính vi mô: tổ chức tài chính có quy mô lớn với nguồn quỹ đảm bảo. 
  • Quỹ tín dụng nhân dân: nguồn quỹ được thành lập do chi hội, đoàn hội được pháp luật thừa nhận nhằm mục đích hỗ trợ cho đời sống kinh tế, xã hội của tùy từng đối tượng.
  • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: tổ chức là chi nhánh của một ngân hàng nước có trụ sở tại Việt Nam.

Đối tượng là khách hàng được vay tài chính
Đối tượng để được vay tài chính bao gồm pháp nhân và cá nhân. Trong đó, pháp nhân có thể là pháp nhân tại Việt Nam hoặc pháp nhân có trụ sở nước ngoài nhưng được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài. Ngoài ra, đối tượng còn phải phù hợp với mục đích sử dụng khoản vay, bao gồm:

  • Cá nhân sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống, sinh hoạt của gia đình như mua sắm xe cộ, vật dụng gia đình, sửa chữa nhà cửa, tổ chức đám cưới, lễ giỗ,...

 

doi tuong ca nhan duoc phep vay tai chinh

Đối tượng cá nhân được phép vay tài chính

  • Pháp nhân hoặc cá nhân sử dụng nguồn vốn cho việc kinh doanh. Trong đó chỉ được phép với đối tượng là hộ kinh doanh gia đình, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trên thực tế, đa số đối tượng được vay từ các công ty cho vay tài chính chỉ có cá nhân và chỉ được vay với mục đích phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Sở dĩ đối tượng được cho vay bị các công ty tài chính thu hẹp lại so với quy định pháp luật là vì để đảm bảo hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất cho các công ty tài chính.