VAY TÀI CHÍNH, VAY TIÊU DÙNG, VAY TÍN CHẤP LÀ GÌ

Vay tài chính là hình thức cho vay mà đối tượng được vay không cần tài sản thế chấp. Mục đích của việc cho vay thường chỉ là phục vụ cho những nhu cầu thực tế của cuộc sống như cưới hỏi, mua xe, mua hàng, sửa nhà,... và hoàn toàn dựa vào năng lực chi trả, uy tín cá nhân của đối tượng cho vay làm cơ sở.

Giới hạn của khoản vay luôn dưới 500 triệu tùy theo năng lực chi trả của đối tượng đi vay và thời gian cao nhất là 60 tháng. Vay tài chính thường có 2 nhóm đối tượng chính, đó là vay tín chấp và vay tiêu dùng.

Lý do vì sao vay tài chính lại phổ biến
Lý do vì sao vay tài chính lại phổ biến

Đối tượng cho vay tín chấp lĩnh vực vay tài chính

  • Vay tín chấp nhanh là hình thức cho vay không cần vào tài sản thế chấp của đối tượng được vay nhưng sẽ căn cứ vào cơ sở của thu nhập của đối tượng được vay. Trong đó, bạn phải dùng uy tín của mình như một loại tài sản đảm bảo vô hình để ngân hàng quyết định cho bạn vay hay không và giới hạn tối đa được vay của bạn là bao nhiêu.
  • Khi vay tín chấp, ngoài hồ sơ lý lịch cá nhân bạn còn phải chứng minh được thu nhập cá nhân. Mức thu nhập bạn có thể chứng minh được càng cao thì hạn mức cho vay của bạn sẽ càng cao, có thể lên đến 500 triệu tùy theo ngân hàng quyết định. 
Ưu điểm của cho vay tín chấp
Ưu điểm của cho vay tín chấp
  • Ngân hàng thường không bắt buộc mục đích đi vay là gì nhưng thường bạn sẽ dễ đậu hơn nếu mục đích vay là cho những nhu cầu cá nhân như cưới hỏi, mua sắm vật dụng, tiệc tùng,...

Đối tượng của vay tiêu dùng trong lĩnh vực vay tài chính

  • Vay tiêu dùng cũng là một loại sản phẩm cho vay mà không cần thế chấp của ngân hàng. Vay tiêu dùng khác với vay tín chấp ở chỗ là người được vay có thể không cần chứng minh thu nhập. Tuy nhiên, mục đích cho vay được giới hạn nhất định và hạn mức cho vay rất thấp, tối đa chỉ khoảng 50 triệu đồng, thông thường chỉ khoảng 20 triệu đồng.
  • Với vay tiêu dùng, ngân hàng chịu rủi ro nhiều hơn nên hạn mức cho vay thấp và lãi suất cũng sẽ cao nhất trong lĩnh vực cho vay tài chính. Những mục đích được cho phép để duyệt hồ sơ vay của thường bạn là mua sắm nội thất, sản phẩm điện tử cho gia đình, mua laptop, điện thoại, điện lạnh, sửa chữa nhà cửa, trang trải học phí, đi du lịch, chăm sóc y tế, làm đẹp,...
vay tiêu dùng có thời gian duyệt nhanh nhất
Cho vay tiêu dùng thời gian duyệt thường sẽ nhanh nhất

Nếu bạn muốn vay tài chính thì bạn hãy lựa chọn sản phẩm vay nào phù hợp với tình hình hiện tại của bạn nhé. Ngoài những tiêu chí vừa nêu ở vay tiêu dùng và vay tín chấp, khả năng đậu hồ sơ của bạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tính sự thật xác minh trong hồ sơ, uy tín trong ngành ngân hàng, khả năng chi trả, cơ sở vật chất,...